top of page

Vi är ägare till Ali-Ketola Gård. Vår gård finns i byn Ketola i Kumo, på stranden till fiskrika Kumo älv. Ali-Ketola är husvärdens hemman och åkrarna odlas ännu idag. Gården har långa traditioner som vi har velat värna om. Utöver jordbruket har vi utvecklat gårdens turisttjänster i cirka 20 år. För oss är det viktigt att kunna erbjuda äkta landsbygds- och naturupplevelser.

Närheten till Kumo älv har varit avgörande för vårt företag, eftersom allting började med kanotutflykter som vi har ordnat från sommaren 1995. De kunder som kom för att paddla började fråga om möjligheter till bastu, kaffe och måltider och naturligtvis även övernattning. Därför har vi strävat efter att småningom kunna uppfylla kundernas behov. Vår verksamhetsidé är att producera inkvartering-, måltids- och andra turisttjänster på ett så individuellt sätt som möjligt och så, att vi kan skapa kundrelationer som sträcker sig långt in i framtiden. Vi satsar på högklassig verksamhet och högklassiga tjänster och vi har beviljats kvalitetsmärket Landskapens Bästa år 2001. Detta är ett nationellt känt kvalitetsmärke och för kunderna en garanti för god kvalitet.

Hos oss kan du övernatta och koppla av i naturen genom att fiska, fotvandra eller paddla i det vackra älvlandskapet. Hos oss kan du också njuta av god mat och mjuka bastubad i rökbastun. Naturen betyder mycket för oss och vi vill även dela med oss av traditionerna i att respektera naturen och historien.

Välkommen till Ali-Ketola Gård!

Gårdsfolket på Ali-Ketola

VÅR BERÄTTELSE

FINNISH
SWEDISH
ENGLISH
GERMAN
CHINESE
RUSSIAN
bottom of page